Construct 2 : หนังสือเรียนรายวิชาการสร้างเกม ม.5, ม.6

หนังสือเรียนรายวิชา การสร้างเกม เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ เล่ม 2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ

Construct 2 : สร้างปุ่มควบคุมการเปิด/ปิดเสียง

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างปุ่มควบคุมสียง ให้ผู้เล่นสามารถเปิดปิดเสียงในเกม หรือสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ตามความต้องการของผู้เล่นเอง ซึ่งในที่นี้จะเลือกใช้คำสั่ง muted และ  unmuted  ในการควบคุมเสียง เรามาดูวิธีการทำกันครับ

Construct 2 : สร้าง Touch Stick Controllers ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละคร

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้าง Touch Stick Controllers ควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุ ให้มีทิศทางการเคลื่อที่ตามทิศทางการเคลื่อนย้ายของวัตถุที่ใช้ควบคุม (Touch Stick) เพียงชิ้นเดียว

เปลี่ยนรูปแบบเว็บเป็นแบบขาวดำ เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ท่านที่ต้องการเปลี่ยนโทนสีหน้าเว็บให้เป็นสีเทา (greyscale) สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยที่ท่านไม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปภาพ สีตัวอักษร หรือองค์ประกอบใดๆ ของเนื้อหาในเว็บเลย เพียงท่านเพิ่มโค้ด  CSS

Construct 2 : เลื่อนกล้อง(panning)ด้วยการรูดหรือแตะลากหน้าจอ

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การเลื่อนกล้องเพื่อดูภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าหน้าจอ โดยการแตะลากเพื่อเลื่อนภาพไปเรื่อยๆ ซึ่งคำสั่งพื้นฐาน (Action) ที่เราจะใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของภาพ จะอยู่ในหมวดของ Scrolling ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ

Construct 2 : ทำเมนูแบบซ่อนด้วย Effect Mask

วันนี้เราจะมาสร้างเมนูแบบซ่อนกัน เมนูแบบนี้จะทำงานโดยเมื่อผู้เล่นเตะที่ปุ่ม option แถบเมนูจะเลื่อนออกมาจากปุ่ม และเมื่อแตะอีกครั้งแถบเมนูจะเคลื่อนไปซ่อนเก็บไว้ในปุ่ม