Monthly Archives: October 2013

Eclipse หัวใจของนักพัฒนาโปรแกรม

        Eclipse เป็นโปรแกรม IDE(Integrated Development Environment) ที่ใช้สำหรับช่วยนักพัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำอะไรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  ที่สำคัญยังเป็นโปรแกรม open source ปัจจุปันโปรแกรม Eclipse

เขียนโปรแกรม อย่างมืออาชีพด้วย Geany

       Geany  เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความ หรือที่เรียกว่า โปรแกรม Text Editor ที่ใช้เทคโนโลยีของ GTK2 ที่มีคุณสมบัติและความสามารถมากมาย โดยโปรแกรมนี้ มีระบบไลบรารี่ที่สำคัญๆ ในภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages)