สร้างเว็บโฮสต์ เกม (ฟรี) ด้วย Firebase

Firebase Hosting เป็น Web Hosting เช่นเดียวกับ Web Hosting ที่มีให้เช่าทั่วไป แต่ที่ต่างกัน คือ ไฟล์ที่วางอยู่บน Firebase Hosting ต้องเป็น Static file เท่านั้น ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือไม่มีค่าใช้จ่าย และยังอนุญาตให้เราสามารถเก็บไฟล์ได้มากถึง 1 GB และรองรับการ Download  ถึง 10 GB

1 11 12 13