Construct 2 : การสร้างเกมเศรษฐีเงินล้าน(Millionaire Quiz) ตอนที่ 4

มาถึงตอนสุดท้ายแล้ว สำหรับการสร้างเกมเศรษฐี หลังจากจบขั้นตอนนี้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่ออีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาต่างๆ ได้เลยครับ

Construct 2 : สร้างข้อสอบแบบสุ่มข้อคำถามและตำแหน่งตัวเลือกคำตอบ

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้การทำแบบทดสอบแบบสุ่มเลือกข้อคำถาม และสุ่มตำแหน่งของตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อ กันครับ

Construct 2 : เกมจับคู่ภาพ Memory Match Game แบบใช้ภาพคู่ที่ต่างกัน

สวัสดีครับ เนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกได้ส่งลิงก์การสร้างเกมจับคู่ (Memory Match Game) ของ “ครูอภิวัฒน์”  มาให้ดู และสอบถามว่าต้องการสร้างเกมแบบตัวอย่างที่ให้ดู แต่ต้องการจับคู่ภาพที่ใช้รูปภาพต่างกัน เช่น ภาพสัตว์ กับภาพเท้าของสัตว์

1 2 3 12