Construct 2 : การแสดงวัตถุด้วยมุมมองรอบตัว แบบ 3D

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างมุมมองแบบ 3 มิติ ด้วย Construct 2 กัน โดยเมื่อเราคลิกหรือแตะที่ปุ่มควบคุม วัตถุจะหมุนแสดงมุมมอง 0-360 องศา ดังวิดีโอตัวอย่างด้านล่าง

เปลี่ยนรูปแบบเว็บเป็นแบบขาวดำ เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ท่านที่ต้องการเปลี่ยนโทนสีหน้าเว็บให้เป็นสีเทา (greyscale) สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยที่ท่านไม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปภาพ สีตัวอักษร หรือองค์ประกอบใดๆ ของเนื้อหาในเว็บเลย เพียงท่านเพิ่มโค้ด  CSS

ยินดีต้อนรับ

          เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนใช้ทบทวนบทเรียนจากนอกชั้นเรียน และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพื่อซักถาม ปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนในรายวิชาต่างๆ