Construct 2 : How to Make Trivia Game (แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก)

การทำเกมแนว Quiz Game หรือเกมตอบคำถาม เราสามารถประยุกต์ได้หลายแบบ ซึ่งในตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ AJAX ดึงข้อมูลคำถามและคำตอบ จากแฟ้มเอกสาร แบบ text file (.txt) นำไปเก็บไว้ในอาร์เรย์

Construct 2 : การสร้างเอฟเฟ็กต์ด้วย CSS style sheet

นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้ CSS กับ Construct 2 ปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายที่จะสร้างรหัส CSS ให้คุณนำไปใช้ได้อย่างสะดวก เช่น cssportal.com

Construct 2 : การสร้างเกม Bike Racing

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Behaviors Physics ในการสร้างเกม Bike Racing ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นต้องควบคุมมอเตอร์ไซต์ผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆ โดยที่รถมอเตอร์ไซต์ไม่พลิกคว่ำ ว่าแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับ

Construct 2 : การควบคุมมุมมองของกล้องแบบต่างๆ

วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการควบคุมมุมมองของกล้องแบบต่างๆ ใน Construct 2 เพื่อให้กล้องเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ต้องการ ทำให้มุมมองของผู้เล่นอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ฟรีดาวน์โหลดเสียงดนตรี เสียงประกอบ และรูปภาพพื้นหลัง

Soundimage.org โดย Eric Matyas  เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม เสียงดนตรี เสียงประกอบ และภาพต้นฉบับ ซึ่งเป็นผลงานของเขา คุณสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ประกอบการผลิตผลงานของคุณได้

Construct 2 : สร้างเครื่องวัดพลังชีวิตในเกม (Lives Meter)

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำเครื่องวัดพลังชีวิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเกมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้รูปภาพแสดงผลแทนแถบสี เรามาดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยครับ

Construct 2 : การใช้ฟังก์ชั่น zeropad ในการแสดงผลตัวเลข

สวัสดีครับ วันนี้เราจะเรียนรู้การนำตัวแปรต่างๆ เช่น ชีวิต(Life) เวลา(Timer) คะแนน(Scores) ให้แสดงผลเป็น 05, 010, 0020 และอื่น ๆ โดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามจำนวนที่ต้องการ ได้เพียงคำสั่งเดียวด้วย zeropad

Construct 2 : สร้างแถบแสดงเวลาแบบวงกลม (Radial Timebar)

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำแถบแสดงสถานะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เป็นแถบแบบเส้นตรง ซึ่งการสร้างแถบแสดงสถานะในวันนี้ จะใช้การหมุนของแถบสีเคลื่นที่เป็นวงกลม โดยมุมการหมุนแปรผันตามค่าของเวลา โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ครับ

Construct 2 : ทำแถบชีวิตแบบไล่โทนสี (Multi-colored life bar)

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างแถบสถานะแบบไล่โทนสีกันนะครับ จะไล่โทนสีจากสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ในการควบคุมการแสดงแถบสีทำได้โดยการควบคุมค่าความทึบแสง (Opacity) ของแถบสีนั้นๆ ให้แปรผันตามค่าของพลังชีวิต โดยมีวิธีทำและขั้นตอนดังนี้

Construct 2 : Kenney’s free Game Assets.

คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างเกมหรือสื่อการเรียนการสอนได้ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัว หรือเพื่อการค้าก็ตาม โดยคุณสามารถดาวน์โหลดชุดทรัพยากรทั้งหมดนี้ได้ฟรี หากคุณต้องการดาวน์โหลดทั้งหมดในครั้งเดียว

1 7 8 9 10 11 13