Construct 2 : การสร้างเกมเศรษฐีเงินล้าน(Millionaire Quiz) ตอนที่ 2

สวัสดีครับในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้การสร้างหน้าแสดงระดับเงินรางวัลของเกมกันครับ เมื่อผู้เล่นตอบคำถามถูก

Construct 2 : สร้างเกมฝึกพิมพ์ดีด

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเกมฝึกพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะครับ พระเอกในงานนี้ก็คือคำสั่ง Keyboard.StringFromKeyCode และ Keyboard.LastKeyCode

Construct 2 : สร้างข้อสอบแบบสุ่มข้อคำถามและตำแหน่งตัวเลือกคำตอบ

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้การทำแบบทดสอบแบบสุ่มเลือกข้อคำถาม และสุ่มตำแหน่งของตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อ กันครับ

Construct 2 : เกมจับคู่ภาพ Memory Match Game แบบใช้ภาพคู่ที่ต่างกัน

สวัสดีครับ เนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกได้ส่งลิงก์การสร้างเกมจับคู่ (Memory Match Game) ของ “ครูอภิวัฒน์”  มาให้ดู และสอบถามว่าต้องการสร้างเกมแบบตัวอย่างที่ให้ดู แต่ต้องการจับคู่ภาพที่ใช้รูปภาพต่างกัน เช่น ภาพสัตว์ กับภาพเท้าของสัตว์

Construct 2 : การสร้างศัตรูลาดตระเวน AI ง่ายๆ สำหรับเกมของคุณ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนการสร้างการเคลื่อนที่ให้กับศัตรูในลักษณะการลาดตระเวน ด้วยคำสั่ง 3 รูปแบบ ดังนี้

Construct 2 : ทำระบบ Register และ Login ด้วย Firebase (ตอนจบ)

วันนี้เราจะมาเรียนรู้พื้นฐานการนำข้อมูลไปเก็บบันทึกบน  Firebase Realtime Database กันนะครับ ปัจจัยสำคัญในการสร้างงานในครั้งนี้ คือ plugin Firebase

Construct 2 : ทำระบบ Register และ Login ด้วย Firebase (ตอนที่ 1)

ในบทความนี้ เราจะมาทำระบบสมาชิก ด้วย Firebase Realtime Database กันนะครับ ซึ่ง Firebase Realtime Databas นี้ เป็น NoSQL cloud database ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีการ sync ข้อมูลแบบ realtime กับทุก devices ที่เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ