สร้างไฟล์ Setup.exe หรือ Install.exe ให้กับโปรเจ็คของเรากันเถอะ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาสร้างไฟล์สำหรับติดตั้ง (Install) โปรเจ็คของเรา ไม่ว่าจะเป็นเกม  บทเรียนสำเร็จรูป (CAI) หรือโปรเจ็คงานอื่นๆ ที่ต้องการให้เพื่อนหรือผู้สนใจนำไปติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขา สะดวกและอย่างง่ายดาย

บันทึกไฟล์เสียงจาก Google translate โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม

Google Translate เป็นเว็บแปลภาษาอันดับต้นๆ ที่ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้ ซึ่งนอกจากความสามารถในการแปลภาษาต่างๆ ไทยเป็น อังกฤษ อังกฤษเป็นจีน ฯลฯ ก็ยังสามารถอ่านออกเสียงได้อีกด้วย

Construct 2 : สร้างแบบทดสอบแบบมีกระดาษคำตอบในตัว ตอนที่ 2

ในตอนที่แล้วเราได้สร้างออบเจ็คต่างๆ วางลงบนเลย์เอาต์ของแบบทดสอบของเราเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเขียนคำสั่งต่างๆ เพื่อควบคุมการทำงานของออบเจ็คเหล่านั้น ยังมีอีกบางออบเจ็คที่เรายังไม่ได้เพิ่มเข้ามาในหน้างานของเรา

Construct 2 : สร้างแบบทดสอบแบบมีกระดาษคำตอบในตัว ตอนที่ 1

สวัสดีครับ วันนี้มีของขวัญมาฝากเนื่องในวันเปิดเทอมของคุณครูครับ เป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก มีกระดาษคำตอบในตัว ซึ่งสุ่มแบบทดสอบทุกครั้งที่เปิด จำนวนข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ ลองเข้าไป

Construct 2 : สร้างแบบทดสอบโดยดึงข้อมูลจากอาเรย์ 2 มิติ (2D-Arrays)

สวัสดีครับ บทความนี้เราจะมาเรียนรู้การทำแบบทดสอบแบบ 2 ตัวเลือก หรือที่เรียกว่าข้อสอบแบบถูก-ผิด โดยการใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในอาเรย์แบบ 2 มิติ

Construct 2 : การนำเลย์เอาต์และอีเวนต์ชีตจากโปรเจ็คอื่น มารวมไว้ในโปรเจ็คเดียว

มีบางท่านได้สร้างงานด้วย Construct 2 ไว้หลายโปรเจ็ค อยากจะนำงานที่สร้างไว้หลายๆโปรเจ็ค มาใช้ร่วมกับงานอื่นๆ จะทำอย่างไรจึงจะรวมงานเหล่านั้นไว้ในโปรเจ็คเดียวได้

Construct 2 : การเรียกรูปโปรไฟล์ผู้ใช้ Facebook โดยใช้ Facebook Graph API

เราสามารถใช้ Facebook API ดึงข้อมูลรูปภาพโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้มีความคมชัดในขนาดต่างๆ ได้ โดยการส่งคำขอผ่านทาง URL ดังนี้

Construct 2 : ผู้เล่น 2 คน แบ่งหน้าจออัตโนมัติ

อีกหนึ่งตัวอย่างของการแบ่งหน้าจออัตโนมัติ เมื่อ player1 และ player2 ห่างกันเกินกำหนด จะแบ่งหน้าจอเป็นสองช่อง ถ้าไม่เกินค่าที่ตั้งไว้จะแสดงเพียงหน้าจอเดียว

Construct 2 : สร้าง Slide Menu ด้วย Lerp Function

ในบทความนี้จะแนะนำการทำเมนูแบบแถบเลื่อนเหมือนกับการนำเสนอของ PowerPoint โดยใช้ฟังก์ชั่น Lerp แทน Plugin Tween เนื่องจากมีบางสนามแข่งขันสำหรับนักเรียน ไม่อนุญาตให้ลง Plugin เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมในโปรแกรม บทความนี้อาจช่วยท่านแก้ปัญหาได้