ออกแบบโมเดล 3 มิติ สร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Blender

       Blender เป็นโปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ สามารถสร้างภาพ 3 มิติ ที่รองรับโพลีกอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Mesh, Nurbs, Metaballs และ Vector fonts โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

สร้างแผนที่ความคิดด้วย XMind

       XMind เป็นโปรแกรมสร้างแผนที่ความคิด ที่สามารถสร้างได้หลายรูปแบบ นอกจากแบบพื้นฐานแล้ว ยังสามารถสร้างแผนภูมิ แบบก้างปลา แบบต้นไม้ แผนภูมิองค์กร และแผนภูมิตรรกะได้อีกด้วย

ระบบปฏิบัติการ Ubuntu สำหรับ PC

       อูบุนตู (Ubuntu) เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดซึ่งมีพื้นฐานบนลินุกซ์ดิสทริบิวชันที่พัฒนาต่อมาจากเดเบียน ชื่อของดิสทริบิวชันนั้นมาจากคำในภาษาซูลู และภาษาโคซา (ภาษาในแอฟริกาใต้)

ดูหนัง ฟังเพลงด้วย โปรแกรม VLC

        VLC media player เป็นซอฟต์แวร์เล่นไฟล์สื่อคุณภาพสูง สามารถใช้ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง  บันทึกภาพและเสียง การถ่ายทอดแบบสตรีม ซึ่งสนับสนุนไฟล์ในหลายๆประเภท

บันทึก ปรับแต่งเสียงได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Audacity

       โปรแกรม Audacity  เป็นโปรแกรมฟรีที่ใช้แก้ไขและบันทึกเสียงสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X, GNU / Linux และระบบปฏิบัติการอื่น ๆ

ยินดีต้อนรับ

          เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนใช้ทบทวนบทเรียนจากนอกชั้นเรียน และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพื่อซักถาม ปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนในรายวิชาต่างๆ

1 12 13 14