ติดตั้ง WordPress Multisite

เราสามารถสร้างเว็บลูกขึ้นมาภายใต้เว็บ WordPress หลัก โดยเราสามารถบริหารจัดการเว็บลูกได้จากแผงควบคุมหลัก (Dashboard) ของเว็บแม่ ไม่ว่าจะเป็น Theme หรือ Plugin ทำให้สะดวก

Construct 2 : จับเวลานับถอยหลังแบบแสดง ชั่วโมง นาที และวินาที (Count Down)

มีเพื่อนสมาชิกถามมาว่าต้องการให้เวลานับถอยหลังแสดงเป็น MM : SS มีวิธีการทำอย่างไร วันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำนาฬิกาจับเวลากันครับ โดยมีรูปแบบการแสดงผลเป็น HH:MM:SS เรามาเริ่มกันเลยครับ

Construct 2 : การแสดงวัตถุด้วยมุมมองรอบตัว แบบ 3D

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างมุมมองแบบ 3 มิติ ด้วย Construct 2 กัน โดยเมื่อเราคลิกหรือแตะที่ปุ่มควบคุม วัตถุจะหมุนแสดงมุมมอง 0-360 องศา ดังวิดีโอตัวอย่างด้านล่าง

Construct 2 : หนังสือเรียนรายวิชาการสร้างเกม ม.5, ม.6

หนังสือเรียนรายวิชา การสร้างเกม เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ เล่ม 2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ

เปลี่ยนรูปแบบเว็บเป็นแบบขาวดำ เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ท่านที่ต้องการเปลี่ยนโทนสีหน้าเว็บให้เป็นสีเทา (greyscale) สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยที่ท่านไม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปภาพ สีตัวอักษร หรือองค์ประกอบใดๆ ของเนื้อหาในเว็บเลย เพียงท่านเพิ่มโค้ด  CSS